وی کر، تداوم یک تولد خوب...

SKU : 1010061128

شیشه شیر پیرکس دهانه استاندارد وی کر 240 میلی لیتر